חברים-חסד וסיוע לזולת

055-670-1010  


חיפושים בשת"פ עם המשטרה 

המתנדבים בחיפושים אחרי נעדרת בסיכון גבוה 

בפעילות בשטח


ראשי הארגון יחד עם משטרת ישראל בשטח


תרגיל חילוץ והצלה

יו"ר הארגון יחד עם מתנדב בשטחlogo בניית אתרים