חברים-חסד וסיוע לזולת

055-670-1010  


חיפושים בשת"פ עם המשטרה 

המתנדבים בחיפושים אחרי נעדרת בסיכון גבוה 

בפעילות בשטח


ראשי הארגון יחד עם משטרת ישראל בשטח


תרגיל חילוץ והצלה

יו"ר הארגון יחד עם מתנדב בשטחטואול - בניית אתרים