חברים-חסד וסיוע לזולת

055-670-1010  ארגון חברים חסד וסיוע לזולת (ע"ר) הינו מלכ"ר העומד בכל דרישות הרשויות ופועל ע"פ הוראות ניהול תקין של רשם העמותות.

logo בניית אתרים